Press "Enter" to skip to content

Udskæring og forarbejdning

Jeg har af tidsmæssige årsager valgt at fremstille vognen af savskåret træ. Træet bliver efter udskæringen udformet med maskin- og håndværktøj og slutteligt høvlet. Jeg vælger ligeledes ikke pt at lave pynt og udskæringer på vognen, men fokuserer på mekanisk design og funktionalitet.

 

Vognfadding og kiste

Som arbejdsvognfadding har jeg valgt tremmesider for at mindske vægten på vognen. Tremmesiderne synes at ligne de vognsider, der ses på Osebergtapetet.

Jeg har yderligere valgt at rekonstruere en såkaldt vognfaddingskiste. Kisten er klinkbygget, og er fundet i forbindelse med jordfæstegrave, ofte i kvindegrave. Kistens klinknagler er i nogle tilfælde fundet med spor af kalfatringsmateriale mellem de bevarede træfragmenter, hvilket tyder på at den kunne have været vandtæt. Kistetypen ses som vognfadding på Osebergvognen, men er udover dette enkeltstående tilfælde ikke fundet i kombination med vogndele eller særskilt ofte i forbindelse med hesteudstyr. Derfor kan det antages, at der muligt ikke er tale om en vognfadding, men om en kiste, der ikke primært har været anvendt som vognfadding.

 

Fælgens beskyttelse

Da vognen primært kommer til at køre på asfaltvej vil jeg beskytte fælgene med gummi. Jernringe kan jeg ikke selv skifte, hvis de skulle falde af og vil være ødelæggende for fælgens slidbane at få varmet på.

Gummiet kan pilles af i forhold til evt fremtidig slitagemålinger på autentiske vejbelægninger.

 

Vognens forspand

Vognen tildeles en konstruktion på forakslen således at den også såfremt det ønskes kan trækkes af 1 større hest som alternativ til det oprindelige to-spand.

Har dog valgt at gøre forsøg med to typer træ til aksler, ask og eg for at måle den forskellige slitage og holdbarhed.

 

Læs mere om vikingetidens vogne her