Press "Enter" to skip to content

Rekonstruktion af vikingevogn

For at rekonstruere en vogn fra vikingetid har jeg taget udgangspunkt i de fysiske danske fund af vogndele fra perioden, samt set på billedsten fra Sverige og tapetet fra Osebergfundet i Norge. Den danske arkæolog Per Ole Schousbo har i sin afhandling Oldtidens vogne i Norden behandlet og systematiseret de mange af fund af vogndele og herud fra udarbejdet tegninger til rekonstruktion af vikingetidens vogn.

Vognbygningen her tager således udgangspunkt både i studier af vogndele på museer i Danmark og Norge, Per Ole Schousbos tegninger, studier i allerede færdige rekonstruerede vogne men også i min viden om yngre historiske vognes praktiske funktion ved hestevognskørsel. Jeg håber således at min rekonstruktion ikke udelukkende kan fremvise en vikingevogn som den ud, men også en praktisk anvendelig vogn, der kan klare belastningen som transportmiddel under genskabelsen af rejse og landtransport i vikingetid.

Vognen rekonstrueres i samarbejde med Sagnlandet Lejre, som har fået træet til vognen doneret af Bondeskovgård Savværk.

Billedgalleri af vognens rekonstruktion kan ses her
Fra- og tilvalg i rekonstruktionen – læs mere her