Press "Enter" to skip to content

Om projekt Vikinger på Rejse

Vikinger på Rejse er grundlagt og ledet af Maria Nørgaard, der er hestedyrlæge, hestetræner, historisk reenactor og multihåndværker. Maria bor i Juelsminde i Østjylland hvor hun også driver hestepraksis og har sine værksteder og heste.

Vikinger på Rejse startede i 2017 hvor jeg ønskede at undersøge, genskabe og vise, hvordan vikingerne brugte heste og transportmidler til at gennemføre rejser over land. Jeg oplevede, at denne del manglede i den historiske formidling, hvor vikingetiden ofte fremvises gennem vikingernes skibsfart, våbenbrug samt livet på gården og håndværket i værkstederne. Jeg var nysgerrig på, hvordan vikingerne havde rejst over land, hvordan vogne og slæder virkede, og hvordan hesteudstyret fungerede. Derfor gik jeg i gang med at lære mig de håndværk der skulle til, for at rekonstruere udstyr til at gennemføre en landrejse som vikingerne kunne have gjort det.
Undervejs i projektet fik jeg rådgivning og støtte af arkæologer, håndværkere og projektleder, og til at få taget gode billeder og tilvirket hjemmeside mv. To dygtige hestepiger brugte deres fritid på at hjælpe med at træne de heste, vi skulle bruge som pak-, ride- og køreheste i projektet.
I sommeren 2018 tog vi afsted på de første rejser. På rejserne deltog andre vikingetidsformidlere og vi rejste i alt 140 km med rekonstrueret udstyr, vikingevogn og pakheste. Undervejs overnattede vi i teltlejre til vi nåede de to udvalgte destinationer, Fyrkat Vikingecenter i Jylland og Trelleborg på Sjælland.

Projektet var hovedsageligt privat finansieret, med støtte fra blandt andet National Museet, Fyrkat Vikingecenter, Vikingelandsbyen i Albertslund og Sagnlandet Lejre.

De første rejser gav en masse hands-on erfaring, både hvad angår funktionaliteten af vogne, udstyr og tøj, madopbevaring og lejrlivet og ens fysiske kapacitet på en hård rejse, men også god og praktisk erfaring med at rejse med heste, gruppesamarbejde, projektstyring og –ledelse.
Efterfølgende arrangerede jeg flere mindre emneinddelte testture, sammen med andre vikinger, hvor vi afprøvede lejropsætninger, rejsemad, oppakningstyper eller specifikke genstandes funktionalitet og udøvelse af forskelligt håndværk under rejseforhold.

Det er en stor glæde at opleve den store interesse der er fra publikum samt fra formidlingscentre og museer, som ønsker at supplere deres almindelige formidling og aktiviteter med indslag fra Vikinger på Rejse. Her fremviser og demonstrerer vi udstyret, hestene og rejselejren, og demonstrerer de håndværk som vikingerne også dengang har kunnet udføre under rejse- og markedsforhold.
Blandt andet kan nævnes tilberedelse af den langtidsholdbare rejsemad, smedning, rebslagning, træ-, ben-, læder- og sølvarbejde samt naturligvis reparation og vedligehold af vogn og udstyr!
Det er et spændende arbejde at samle den arkæologiske og håndværksmæssige viden, og få det afprøvet i virkeligheden. Dette giver en helt unik indsigt i vores historie, både teknologisk, samfundsmæssigt og kulturelt. Herigennem oplever jeg og mit håndværkerteam såvel som vores publikum, hvordan vores kulturs forhistorie er flettet tæt sammen med og påvirket af andre kulturer, som vikingerne har mødt i deres færd rundt i verden.

Som en del af rekonstruktionsarbejdet ligger der også mange timers nørdede litteraturstudier bag, museumsbesøg i ind- og udland, og kontakt med alverdens specialister og fagfolk. En del af mit virke er også at afholde foredrag om de resultater af de undersøgelser og studier vi laver, blandt andet senest på Richard Hall Symposiet ved York Universitet og Skanderborg museums internationale konference Horse and rider in the late Viking Age.

I det mere pædagogiske arbejde laver vi historieundervisning og tilpassede projekter til grupper, herunder også blandt andet stressramte og unge mennesker med særlige behov. Fordybelsen i håndværket og arbejdet med hestene har en veldokumenteret positiv terapeutisk effekt, og det glæder mig at vi kan bidrage i dette regi også. For andre grupper som natur- og vandrefolk er det en sjov og udfordrende oplevelse at prøve at skrue tiden 1200 år tilbage, og gennemføre ture i naturen som vikinger, uden moderne hjælpemidler.
Vikinger på Rejse har løbende forskellige store og små projekter som man kan følge med i på Facebook. Vi varetager formidlings- og rekonstruktionsopgaver, demonstrationer af hestebrug i vikingetiden, undervisning, statistarbejde i film, model arbejde til fotooptagelser, foredrag og konsulentarbejde. Har du lyst til at vide mere om hvad vi kan tilbyde, så kontakt mig For yderligere info om hvad vi kan tilbyde, kontakt mig på mail info@horsteam.dk

Tømmertræk med hest, fotograf Tue Skovgård Larsen